Personal Data Protection

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE GENEL BİLGİ

Eskici Antika Dünyam olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sebeple işbu metin, ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Eskici Antika Dünyam tarafından düzenlenen bu metnin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda bu metin güncellenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Eskici Antika Dünyam  olarak  KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, kanunda tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla korumamız altındadır.
Eskici Antika Dünyam olarak; tarafınıza hizmet sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz üyelik başvurunuz ve ekspertiz formunda da belirttiğiniz muhtemel, ad soyad, tc kimlik no, telefon numarası, e-posta adres bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak ve fakat kişisel veri tanımına giren her türlü verinin aşağıdaki koşullar ve kapsamda Eskici Antika Dünyam tarafından korunmakta, muhafaza edilmekte, kesinlikle paylaşılmamakta, silinmekte ve imha edilebilmektedir.

VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ:

 Eskici Antika Dünyam olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanızın gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte Bit Mezat kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek
gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle kişisel verilerinizi onlara da işletebiliriz.


Genel Bilgi:
1- Siteye kayıt olurken verilen bilgilerin doğrulu kabul edilir.
2- Siteye bilerek ve isteyerek farklı kimliklerle kayıt olunması, kötü niyet çerçevesinde kullanılması
halinde Eskici Antika Dünyam ’ın anlaşmalı avukatları aracılığı ile hukuki yaptırımlara
bulunmaktadır.
3- Pey verebilerek satın alınan ürünlerin satın alınmaması taktirde, bu işlemden dolacak her türlü
alacak ve zarar hukuki olarak tahsil yöntemine başvurulmaktadır.